Informace k placení příspěvků

Obecná pravidlaCvičenci, který ve stanoveném termínu neuhradí členský nebo oddílový příspěvek, nemusí být umožněn přístup na hodinu.Informace k platbě příspěvků (číslo účtu, částka, variabilní symbol) jsou uvedeny na internetové stránce začínající adresou https://prispevky.sokolsestajovice.cz/ přičemž konkrétní odkaz předá členovi vedoucí oddílu nebo člen výboru jednoty prostřednictvím aplikace WhatsApp, e-mailem, SMS, nebo výjimečně v tištěné formě.Číslo bankovního účtu T.J. Sokol Šestajovice je 2200622110, účet je veden u Fio banky, kód banky 2010. Tyto údaje jsou zde uvedeny jen pro kontrolu oprávněnosti požadavku na platbu příspěvku! Platbu je nutné vždy poslat s konkrétním variabilním symbolem, podle kterého bude platba identifikována! U našich členů neevidujeme čísla bankovních účtů, ze kterých příspěvky posílají. Bez správného variabilního symbolu tedy nejsme schopni platbu identifikovat!Platby v hotovosti přijímáme ve výjimečných případech a po předchozí domluvě. Důvodem je transparentnost plateb a nezdržování samotného cvičení administrativními úkony.V naší tělocvičné jednotě se můžete setkat se dvěma druhy příspěvků, které po vás budeme chtít zaplatit – se členským příspěvkem a s oddílovým příspěvkem.


Členský příspěvekČlenský příspěvek je označován také jako příspěvek člena České obce sokolské (našeho zastřešujícího spolku). Jeho výši schvaluje Výbor ČOS pro daný kalendářní rok.Noví členové jsou povinni uhradit členský příspěvek do 12 dnů ode dne přihlášení. Členové, kteří se přihlásili během prosince, již na daný kalendářní rok příspěvek neplatí.Stávající členové jsou povinni uhradit členský příspěvek tak, aby platba byla připsána na účet T.J. Sokol Šestajovice do konce prvního týdne do neděle do 23:59 v únoru daného kalendářního roku.Příklad: Člen nastoupí první týden v únoru (se začátkem nového cvičebního pololetí) do nového oddílu, první hodina je v pátek. Do neděle, tedy do dvou dnů, musí být příspěvek na účtu.Příklad: Člen je v lednu členem oddílu, ale rozhodne se s koncem cvičebního pololetí ukončit svoje členství. V takovém případě není povinen uhradit členský příspěvek na daný kalendářní rok.Výše členského příspěvku je pro rok 2024 stanovena takto:
- ročník narození 2005 a mladší: 300 Kč
- ročník narození 2004–1959: 600 Kč
- ročník narození 1958 a starší: 300 Kč


Oddílový příspěvekOddílový příspěvek je hrazen obvykle na školní pololetí (září–leden a únor–červen). Aktuální výše příspěvku je určena výborem T.J. Sokol Šestajovice a je uvedena na webu pro veřejnost na stránce příslušného oddílu.Cvičenci jsou povinni uhradit oddílový příspěvek tak, aby byl připsán na účtu T.J. Sokol Šestajovice před dnem, ve kterém je třetí hodina daného oddílu v daném pololetí cvičebního roku.Příklad: U oddílu, který začne 1. září a cvičí jedenkrát týdně, je potřeba uhradit příspěvky tak, aby byly připsány na účet do 14. září včetně.


Proč jsou příspěvky rozděleny na dva druhy, členský a oddílový?Tento způsob je vzhledem k okolnostem ideální. Sjednocení příspěvků by mohlo mít několik nevýhod, především:

  1. nutnost navýšit oddílový příspěvek pro všechny – pro pokrytí nákladů na členy, které jsou nyní hrazeny z členského příspěvku, by bylo nutné zvýšit oddílový příspěvek pro všechny členy a dlouhodobí členové a členové ve více oddílech by tak platili zbytečně více

  2. komplikace při proplácení oddílových příspěvků zdravotními pojišťovnami – pojišťovny často nepřispívají na členství ve spolcích, zatímco u samostatného oddílového příspěvku, který je prokazatelně za cvičení, je vyšší úspěšnost proplácení

  3. složitější prokazování členské základny – některé dotační programy vyžadují doložit úhradu členských příspěvků členy spolku a toto by byo komplikovanější při různých výších členských příspěvků pro různé členy

  4. horší povědomí členů o významu členství v Sokole – členství v Sokole přináší mnoho výhod a naše členy, pokud by si nebyli svého aktivního členství nebyli (díky procesu zaplacení příspěvku – obdržení průkazu člena) vědomi, bychom o tyto výhody potenciálně připravili

  5. vyšší administrativní náročnost – rozpočítávání členského příspěvku do oddílového by, obzvlášť v případě rodin s více členy či členů ve více oddílech, přinášelo další nežádoucí komplexitu a netransparentnost


Příspěvky zdravotních pojišťoven na cvičení

Stvrzenku vám na požádání vydá hospodářka jednoty Alena Křížová, sestajovice.hospodar@sokol.eu.Většina zdravotních pojišťoven přispívá nějakou částkou na organizované cvičení a podobné činnosti. Každá pojišťovna má pro tyto své aktivity jiný název a někdy také určité podmínky. Na internetových stránkách pojišťoven se lze dočíst podrobnosti ke všem programům.Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá všem svým pojištěncům na „pravidelnou pohybovou aktivitu“ až 500 Kč ročně (nesmí se jednat o jednorázovou sportovní akci).Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra přispívá až 500 Kč na „Sportovní pohybové aktivity“.Česká průmyslová zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek až 500 Kč na letní tábory pro děti od 3 let.Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje pojištěncům do 18 let příspěvek až 1000 Kč na „pohybové aktivity pro děti“.Zdravotní pojišťovna zaměstnanců Škoda přispívá pojištěncům na „sportovní zdravotní programy“.Revírní bratrská pokladna přispívá dětem, které jsou „registrovaní sportovci“ částkou do 500 Kč.Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví podobné výše uvedené programy nenabízí, resp. přispívá jejím klientům na prevenci pomocí jiných aktivit.

Druh příspěvku

Členský příspěvek za dítě


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24110{{url.q}}


Částka

300


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Členský příspěvek dospělého


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24120{{url.q}}


Částka

600


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Členský příspěvek seniora


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24130{{url.q}}


Částka

300


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Florbalový dres


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24200{{url.q}}


Částka

600


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Florbalová mikina


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24201{{url.q}}


Částka

700


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Florbalový dres a kraťasy


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24202{{url.q}}


Částka

1000


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Florbalové kraťasy


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24203{{url.q}}


Částka

400


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Florbalový dres, kraťasy a štulpny


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24204{{url.q}}


Částka

1200


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Florbal štulpny


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24205{{url.q}}


Částka

200


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Oddílový příspěvek na trampolíny


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24640{{url.q}}


Částka

1600


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Oddílový příspěvek za dítě v oddílu rodičů s dětmi


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24810{{url.q}}


Částka

1500


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Oddílový příspěvek na všestrannost


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24830{{url.q}}


Částka

1500


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Oddílový příspěvek na cvičení žen


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24840{{url.q}}


Částka

1500


Zobrazit QR kód pro platbu

Oddílový příspěvek na cvičení žen


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24842{{url.q}}


Částka

750


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Členský příspěvek za cvičení žen


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24843{{url.q}}


Částka

375

Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Oddílový příspěvek na cvičení mužů


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24841{{url.q}}


Částka

1500


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Oddílový příspěvek na zálesáka


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24910{{url.q}}


Částka

1200


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Oddílový příspěvek na florbal – trénink 1× týdně


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24920{{url.q}}


Částka

1600


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Oddílový příspěvek na florbal – trénink 2× týdně


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24921{{url.q}}


Částka

3200


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Příměstský florbalový tábor


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24929{{url.q}}


Částka

2500


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Florbalové kraťasy a štulpny


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24206{{url.q}}


Částka

600


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Muži sletový úbor


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24207{{url.q}}


Částka

1398


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Oddílový příspěvek na házenou


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24942{{url.q}}


Částka

1500


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Oddílový příspěvek na cvičení rodičů s dětmi duben–červen


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24209{{url.q}}


Částka

750


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Oddílový příspěvek na házenou duben–červen


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24210{{url.q}}


Částka

750


Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Přestup do jiného oddílu – doplatek


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24211{{url.q}}


Částka

150

Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Turnaj Nisa – startovné, individuální poplatek, snídaně + večeře, ubytování, bus do Liberce, lanovka na Ještěd v případě dobrého počasí


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24212{{url.q}}


Částka

1 942

Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Turnaj Nisa – startovné, individuální poplatek, snídaně + večeře, ubytování, lanovka na Ještěd v případě dobrého počasí


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24213{{url.q}}


Částka

1 873

Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Turnaj Nisa – Kubů


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24214{{url.q}}


Částka

6 422

Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Turnaj Nisa – Dominik Bárta


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24215{{url.q}}


Částka

1 589

Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Členský příspěvek za …


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24216{{url.q}}


Částka

Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Členský příspěvek za …


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

24217{{url.q}}


Částka

Zobrazit QR kód pro platbu

Druh příspěvku

Členský příspěvek za …


Číslo účtu a kód banky

2200622110/2010


Variabilní symbol

242…{{url.q}}


Částka

Zobrazit QR kód pro platbu